JUDr.Ing. Helena Horová

V řízeních Ing. Beneše, Mgr. Barbory Novotné Opltové, Beneš – insolvenční správce, v.o.s., BANKRUPCY TRUSTEE v.o.s. a Insolvenční správci, v.o.s. se prosím obracejte na jejich kanceláře.

Novinky v prodeji

Příprava prodeje vozidla Audi A5

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Maškové

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Petra Vávry.

Oznámení o prodeji movitých věcí z majetkové podstaty dlužnice NOVOTA a.s.

Oznámení o prodeji nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužnice Miloslava Daleckého