JUDr.Ing. Helena Horová

Novinky v prodeji

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Jana Tošovské

Oznámení o přípravě prodeje nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Pavlíka

Oznámení o prodeji movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka Michala Kovalčíka

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Růženy Matrasové

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Jaroslava a Marty Urbanových