Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PRODEJ
NABÍDKY PRODEJE - NEMOVITOSTI

Insolvence  není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před  problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!                            

Elektronická dražba nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Miroslava Tesaře

                                             
Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Zdeny Tylkové - POZOR! 13.09.2017 se koná veřejná dražba

              
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužnice Zdeny  Tylkové, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod   spisovou značkou KSPL 56 INS 3418 / 2017.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA JE PŘILOŽENA V PŘÍLOZE TOHOTO OZNÁMENÍ!

Adresa nemovitosti: Chodov, U Koupaliště 801, PSČ 357 35.
                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827, 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Bekerových, Zálužice, okres Louny

              
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníků Bohdana a  Veroniky Bekerových, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku  pod  spisovou značkou KSUL 44 INS 8808 / 2017.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Zálužice, č.p. 19, okres Žatec.
                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827, 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Novotných, Sudoměřice

              
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníků Petra a Vladislavy Novotných, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSBR 52 INS 6067/2017.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Sudoměřice 402, PSČ 696 66.

                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Gunarových, Chomutov

                          
Předmětem prodeje je bytová jednotka z majetkové podstaty dlužníků Marka  a Dany Gunarových, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku  pod  spisovou značkou KSUL 69 INS 22416 / 2016.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Chomutov I, Jirkovská 5008, PSČ 430 04, Okres Chomutov.                                                        

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Libora Nezvala

                          
Předmětem prodeje je ½ nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Libora  Nezvala, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod   spisovou značkou KSBR 38 INS 6738 / 2016. Jedná se o zajištěný majetek,  který je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Blansko, Podlesí 1806/23, PSČ 678 01, Okres Blansko

½ Bytové jednotky č.p. 1806/23 vymezená v budově č.p. 1806 na St.  parcele č. 2437 zapsané na LV č. 4868 a LV. č. 4101, katastrální území  Blansko, obec  Blansko, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský  kraj, Katastrální  pracoviště Blansko.                                                           

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Libora Nezvala, Blansko

                          
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníka Libora  Nezvala, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod   spisovou značkou KSBR 38 INS 6738 / 2016. Jedná se o zajištěný majetek,  který je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Blansko, Zborovec 2418/1B, PSČ 140 00                                                                              
Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Josefa a Zdeňky Rácových
                          
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníků Josefa a  Zdeňky Rácových, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod  spisovou značkou KSPH 63 INS 24460/2015.

Adresa nemovitosti: Votice, Beztahov 35, PSČ 259 01, Okres Benešov.


Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Jany Tošovské
                          
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/3 na nemovitosti z  majetkové podstaty dlužnice Jany Tošovské, insolvenční řízení vedené v  insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPA 59 INS 3143 / 2015.  Jedná se o nezajištěný spoluvlastnický podíl.

Pozemek parcelní č. 4944/11, pozemek parcelní č. 4956/1, pozemek  parcelní č. 4979/1, pozemek parcelní č. 4980, jehož součástí je budova  č.p. 45 v obci Holice, pozemek parcelní č. 4981, pozemek parcelní č.  4982, zapsané na LV č. 1753, katastrální území Holice v Čechách, obec  Holice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální  pracoviště Pardubice.


Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu na
nemovitosti - Hluboká, okres Chrudim

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/14 na nemovitosti z  majetkové podstaty dlužnice Moniky Peštové, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPA 53 INS 11100 / 2014.  Nemovitost je zajištěna ve prospěch zajištěných věřitelů Reform Capital,  s.r.o. a JUDr. Vladimíra Plášila - soudního exekutora.

Popis nemovitosti:
• parcela parc. č.  32 o výměře 147 m² na níž stojí rodinný dům č.p. 62,
• parcela parc. č. 63 - zahrada o výměře 173 m²,
• parcela parc. č. 441 - trvalý travní porost o výměře 119 m² , vše v  k.ú. Hluboká u Skutče, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim  na LV č. 348.

Adresa nemovitosti: Nemovitost se nachází v Hluboké, okres Chrudim, Pardubický kraj.

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Pavlíka

JUDr. Ing. Helena Horová, insolvenční správkyně oznamuje prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Pavlíka, sp. zn. KSHK 45 INS  18672/2014.

Nemovitosti jsou zajištěny ve prospěch zajištěných věřitelů ČSSZ a FÚ pro Královehradecký kraj.

Specifikace nemovitého majetku:
  
- spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 k bytovým jednotkám č. 128/4 a č. 128/7 v budově Poříčí čp. 128 postavené na stavební parcele č. 41, zapsaného na listu vlastnictví č. 5743 pro obec Trutnov a katastrální území Poříčí u Trutnova, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.
  
- spoluvlastnického podílu o velikosti 3089/32827 na společných částech budovy Poříčí čp. 128 postavené na stavební parcele č. 41, a ke stavební parcele č. 41 a pozemkové parcele č. 1404/37, zapsaného na listu vlastnictví č. 5476 pro obec Trutnov a katastrální území Poříčí u Trutnova, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.
  
- spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 k budově Voletiny čp. 34 postavené na stavební parcele č. 209, a ke stavební parcele č. 209 a pozemkové parcele č. 287/3, zapsaného na listu vlastnictví č. 73 pro obec Trutnov a katastrální území Voletiny, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.   89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Hrubešových

Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty  dlužníků Pavla a Jany Hrubešové, insolvenční řízení vedené v  insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPH 72 INS 35080/2014.  Nemovitost je zajištěna ve prospěch zajištěného věřitele VITACREDIT,  s.r.o.
 
Adresa nemovitosti: Nad Vsí 42, Voděrádky, PSČ 251 01, Říčany

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb.,občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.  
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Chmelíka

Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty  dlužníka Chmelíka, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku  pod spisovou značkou KSPH 71 INS 15614/2015.

Jedná se o prodej stavby bez čp. Tato stavba stojí v obci Libušín, Okres Kladno.

Pro bližší informacel: tel: 241 010 827, příp. email: mhora@insolvencni-spravce.com.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.  

Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitosti dlužníka Martina Pokorného

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/2 na  nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Martina Pokorného, insolvenční  řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPL 52 INS  32341/2013. Nemovitost je zajištěna ve prospěch zajištěného věřitele Hypoteční banka, a.s.

Adresa nemovitosti: Nemovitost se nachází v Otročíně, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj.

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.
nsdf

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky