Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PRODEJ
NABÍDKY PRODEJE - NEMOVITOSTI

Insolvence  není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před  problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!                            

Oznámení o prodeji pozemku v Rumburku - výběrové řízení

              
Předmětem prodeje je pozemek dlužníka ELSTAV JK, insolvenční řízení  vedené v insolvenčním rejstříku pod  spisovou značkou MSPH 98 INS  6077/2016.

LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK JE DO 31.7.2017!

VÍCE INFO:


Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynů zajištěných věřitele.

Adresa nemovitosti: Lipová, Rumburk.

                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
morovam@volny.cz, tel: 606 646 307.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji bytového domu č. p. 523 v Rumburku - výběrové řízení

              
Předmětem prodeje je bytový dům č.p. 523 dlužníka ELSTAV JK, insolvenční  řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod  spisovou značkou MSPH 98  INS 6077/2016.

LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK JE DO 31.7.2017!

VÍCE INFO:


Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynů zajištěných věřitele.

Adresa nemovitosti: Lipová, Rumburk.

                                            

Pro bližší informace kontaktujte:
morovam@volny.cz, tel: 606 646 307.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji bytových domů č. p. 522 a 523 v Rumburku - výběrové řízení

              
Předmětem prodeje jsou bytové domy č.p. 522 a č.p. 523, včetně pozemku,  dlužníka ELSTAV JK, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku  pod  spisovou značkou MSPH 98 INS 6077/2016.

LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK JE DO 31.7.2017!

VÍCE INFO:


Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynů zajištěných věřitele.

Adresa nemovitosti: Lipová, Rumburk.

                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
morovam@volny.cz, tel: 606 646 307.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji bytového domu č. p. 522 v Rumburku - výběrové řízení

              
Předmětem prodeje je bytový dům č.p. 522 dlužníka ELSTAV JK, insolvenční  řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod  spisovou značkou MSPH 98  INS 6077/2016.

LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK JE DO 31.7.2017!

VÍCE INFO:

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynů zajištěných věřitele.

Adresa nemovitosti: Lipová, Rumburk.

                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
morovam@volny.cz, tel: 606 646 307.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji komerčních objektů v Rumburku - výběrové řízení

              
Předmětem prodeje jsou komerční objekty dlužníka ELSTAV JK, insolvenční  řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod  spisovou značkou MSPH 98 INS  6077/2016.

LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK JE DO 31.7.2017!

VÍCE INFO:


Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynů zajištěných věřitele.

Adresa nemovitosti: Pražská, Rumburk.

                                           

Pro bližší informace kontaktujte:
morovam@volny.cz, tel: 606 646 307.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Novotných, Sudoměřice

              
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníků Petra a Vladislavy Novotných, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSBR 52 INS 6067/2017.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Sudoměřice 402, PSČ 696 66.

                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Lukáše Berana (pole) - výběrové řízení

              
Předmětem prodeje je prodej nemovitých věcí zapsaných na listu  vlastnictví č. 91 pro obec Sloupno a katastrální území Sloupno nad  Cidlinou, Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, katastrální  pracoviště Hradec Králové, viz příloha:
                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Lukáše Berana - výběrové řízení

             
Předmětem prodeje je prodej nemovitých věcí zapsaných na listu  vlastnictví č. 334 pro obec Štěchovice a katastrální území Masečín, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha -  západ, viz příloha:

Adresa nemovitosti: Masečín 667

                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji bytové jednotky v k.ú. Žatec


                
Insolvenční správce dlužníka Simony Ulkeové tímto vyzývá zájemce k předkládání závazných nabídek na koupi předmětu prodeje. Prodejem mimo dražbu dle ust. § 289 zák. č. 182/2006, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zároveň oznamuje závazné podmínky pro výběr zájemce o koupi předmětu prodeje.
                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mmensik@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 814.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Gunarových, Chomutov

                          
Předmětem prodeje je bytová jednotka z majetkové podstaty dlužníků Marka  a Dany Gunarových, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku  pod  spisovou značkou KSUL 69 INS 22416 / 2016.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Chomutov I, Jirkovská 5008, PSČ 430 04, Okres Chomutov.                                                        

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Libora Nezvala

                          
Předmětem prodeje je ½ nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Libora  Nezvala, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod   spisovou značkou KSBR 38 INS 6738 / 2016. Jedná se o zajištěný majetek,  který je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Blansko, Podlesí 1806/23, PSČ 678 01, Okres Blansko

½ Bytové jednotky č.p. 1806/23 vymezená v budově č.p. 1806 na St.  parcele č. 2437 zapsané na LV č. 4868 a LV. č. 4101, katastrální území  Blansko, obec  Blansko, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský  kraj, Katastrální  pracoviště Blansko.                                                           

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Kadeřávkových - Hradec Králové

                          
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníků Petra a  Vladany Kadeřávkových, insolvenční řízení vedené v insolvenčním  rejstříku pod  spisovou značkou KSHK 45 INS 15168/2016. Jedná se o  zajištěný majetek, který je zpeněžován na základě pokynu zajištěného  formou přímého prodeje prostřednictvím realitní kanceláře.

Adresa nemovitosti: Hradec Králové - Kukleny, Zelená 400/6, PSČ 500 04, Okres Hradec Králové. Bytová jednotka č.p. 400/2 vymezená v budově č.p. 400 na St. parcele č.  288/2 zapsané na LV č. 22118, katastrální území Kukleny, obec  Hradec  Králové, zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,  Katastrální  pracoviště Hradec Králové.                                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Libora Nezvala, Blansko

                          
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníka Libora  Nezvala, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod   spisovou značkou KSBR 38 INS 6738 / 2016. Jedná se o zajištěný majetek,  který je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Blansko, Zborovec 2418/1B, PSČ 140 00                                                                              
Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Josefa a Zdeňky Rácových
                          
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníků Josefa a  Zdeňky Rácových, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod  spisovou značkou KSPH 63 INS 24460/2015.

Adresa nemovitosti: Votice, Beztahov 35, PSČ 259 01, Okres Benešov.


Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Jany Tošovské
                          
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/3 na nemovitosti z  majetkové podstaty dlužnice Jany Tošovské, insolvenční řízení vedené v  insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPA 59 INS 3143 / 2015.  Jedná se o nezajištěný spoluvlastnický podíl.

Pozemek parcelní č. 4944/11, pozemek parcelní č. 4956/1, pozemek  parcelní č. 4979/1, pozemek parcelní č. 4980, jehož součástí je budova  č.p. 45 v obci Holice, pozemek parcelní č. 4981, pozemek parcelní č.  4982, zapsané na LV č. 1753, katastrální území Holice v Čechách, obec  Holice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální  pracoviště Pardubice.


Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu na
nemovitosti - Hluboká, okres Chrudim

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/14 na nemovitosti z  majetkové podstaty dlužnice Moniky Peštové, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPA 53 INS 11100 / 2014.  Nemovitost je zajištěna ve prospěch zajištěných věřitelů Reform Capital,  s.r.o. a JUDr. Vladimíra Plášila - soudního exekutora.

Popis nemovitosti:
• parcela parc. č.  32 o výměře 147 m² na níž stojí rodinný dům č.p. 62,
• parcela parc. č. 63 - zahrada o výměře 173 m²,
• parcela parc. č. 441 - trvalý travní porost o výměře 119 m² , vše v  k.ú. Hluboká u Skutče, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim  na LV č. 348.

Adresa nemovitosti: Nemovitost se nachází v Hluboké, okres Chrudim, Pardubický kraj.

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Pavlíka

JUDr. Ing. Helena Horová, insolvenční správkyně oznamuje prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Pavlíka, sp. zn. KSHK 45 INS  18672/2014.

Nemovitosti jsou zajištěny ve prospěch zajištěných věřitelů ČSSZ a FÚ pro Královehradecký kraj.

Specifikace nemovitého majetku:
  
- spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 k bytovým jednotkám č. 128/4 a č. 128/7 v budově Poříčí čp. 128 postavené na stavební parcele č. 41, zapsaného na listu vlastnictví č. 5743 pro obec Trutnov a katastrální území Poříčí u Trutnova, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.
  
- spoluvlastnického podílu o velikosti 3089/32827 na společných částech budovy Poříčí čp. 128 postavené na stavební parcele č. 41, a ke stavební parcele č. 41 a pozemkové parcele č. 1404/37, zapsaného na listu vlastnictví č. 5476 pro obec Trutnov a katastrální území Poříčí u Trutnova, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.
  
- spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 k budově Voletiny čp. 34 postavené na stavební parcele č. 209, a ke stavební parcele č. 209 a pozemkové parcele č. 287/3, zapsaného na listu vlastnictví č. 73 pro obec Trutnov a katastrální území Voletiny, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.   89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Davida a Ivety Hallerových

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/2 na  nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Davida a Ivety Hallerových,  insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou  MSPH 77 INS 5154/2015. Nemovitost je zajištěna ve prospěch zajištěného  věřitele Komerční banka, a.s.

Adresa nemovitosti: Tyršova č.p. 291, obec i k.ú. Rožmitál pod Třemšínem  

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.  
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Hrubešových

Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty  dlužníků Pavla a Jany Hrubešové, insolvenční řízení vedené v  insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPH 72 INS 35080/2014.  Nemovitost je zajištěna ve prospěch zajištěného věřitele VITACREDIT,  s.r.o.
 
Adresa nemovitosti: Nad Vsí 42, Voděrádky, PSČ 251 01, Říčany

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb.,občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.  

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Chmelíka

Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty  dlužníka Chmelíka, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku  pod spisovou značkou KSPH 71 INS 15614/2015.

Jedná se o prodej stavby bez čp. Tato stavba stojí v obci Libušín, Okres Kladno.

Pro bližší informacel: tel: 241 010 827, příp. email: mhora@insolvencni-spravce.com.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.  
nsdf


Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitosti dlužníka Martina Pokorného

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/2 na  nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Martina Pokorného, insolvenční  řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPL 52 INS  32341/2013. Nemovitost je zajištěna ve prospěch zajištěného věřitele Hypoteční banka, a.s.

Adresa nemovitosti: Nemovitost se nachází v Otročíně, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj.

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky