Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

AKTUÁLNĚ


GDPR


Společnost DV insolvence, v.o.s. je připravena na zavedení směrnice GDPR. Dlužníci ani jiné procesní subjekty nemusí mít obavy, že bychom nesplňovali směrnicí předvídané povinnosti.


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzdělávání


Zaměstnanci kanceláře dále prohlubují své znalosti, aby naše práce byla poskytována kvalitně, odborně a vždy s důrazem nejlepšího řešení pro uživatele.Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stáž


Zájemcům z řad studentů právnických fakult umožňujeme stáž v naší kanceláři. Vedoucí partneři vedou bakalářské a diplomové práce. Více informací na: hhorova@insolvencni-spravce.comTým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracování insolvenčních návrhů


Naše kancelář insolvenční návrhy dlužníkům nezpracovává, v případě zájmu je možné se obrátit na naše spolupracující advokátní kanceláře – zmayerova@egidas.com; mhora@akhorova.com.


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daňové bonusy


Vážení dlužníci, kancelář insolvenčních správců vás upozorňuje na povinnost vydat daňový bonus do majetkové podstaty. Nejjednodušší postup je uvést na žádost finančního úřadu přímo účet majetkové podstaty a vyrozumět správce o tomto nároku.

 

Dlužníkem přijaté plnění z titulu daňového bonusu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je mimořádným příjmem předvídaným v § 412 odst. 1 písm. b) IZ.

Daňový bonus je nástrojem daňové optimalizace a nelze jej chápat jako „dávku“ státu určenou k výživě dítěte. Tento názor je potvrzen rozhodnutími vyšších soudu – viz. např. 1VSPH 241/2013-B-50.

V případě, že dlužník nevydá daňový bonus jako mimořádný příjem, tak se jedná o porušení podmínek schváleného oddlužení a bude mu správcem resp. soudem poskytnuta náhradní lhůta k vydání těchto prostředků do majetkové podstaty.


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o posunu ve výplatách výživného

V novele insolvenčního zákona, která platí od 1.7.2017 je nově uložena povinnost správci deponovat šestinásobek odměny a nákladů řízení, a to pro případ, že oddlužení bude zastaveno pro neplnění povinností dlužníka. Tato povinnost platí i pro dříve běžící řízení. Proto u části dlužníků dochází k posunu výplaty výživného, protože podle zákona je správce povinen hradit výživné až po celkové deponaci zálohy nově určené zákonem. Nejedná se o žádné pochybení správce ani zavinění dlužníka. O výživné se nepřichází, ale jeho výplata se posouvá v čase. Po tuto dobu není plněno ani nezajištěným věřitelům.

Tým Společné kanceláře insolvenčních správců

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky