Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

AKTUÁLNĚ
Oznámení o uzavření provozoven:


PLZEŇ

Oznamujeme, že dne 16.5.2019 bude z technických důvodů uzavřena provozovna IS na adrese Divadelní, 2728/3a, Plzeň - Jižní Předměstí, PSČ 301 00.


LITOMĚŘICE

VE DNECH 29.04.2019 AŽ 10.05.2019 JE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ V ČASE 08:00 – 14:00 HOD UZAVŘENA PROVOZOVNA PRO SEVEROČESKÝ KRAJ.


RONOV NAD DOUBRAVOU

DNE 24.04.2019 JE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ V ČASE OD 11:30 - 13:00 HOD UZAVŘENA PROVOZOVNA PRO VÝCHODOČESKÝ KRAJ.


ČESKÉ BUDĚJOVICE

VE DNECH 29.04.2019 A 06.05.2019 JE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ V ČASE 09:00 – 15:00 HOD UZAVŘENA PROVOZOVNA PRO JIHOČESKÝ KRAJ.


LITOMĚŘICE

VE DNECH 02.05. A 09.05.2019 JE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ V ČASE 08:00 – 14:00 HOD UZAVŘENA PROVOZOVNA PRO SEVEROČESKÝ KRAJ.


OSTRAVA


VE DNECH 15.05. A 22.05.2019 JE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ V ČASE 08:00 – 14:00 HOD UZAVŘENA PROVOZOVNA PRO SEVEROMORAVSKÝ KRAJ.Děkujeme za pochopeníTým Společné kanceláře insolvenčních správců
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důležité upozornění


Kancelář insolvenčních správců upozorňuje zájemce o odkup majetku z majetkových podstat dlužníků, že nespolupracuje s internetovými stránkami www.s-drazby.cz. 

Inzerci na těchto stránkách nemůže insolvenční správce ovlivnit, neboť ji nezadává. 

Aktuální inzerci naleznete pouze na stránkách správce www.insolvencni-spravce.com, příp. www.burzaspravcu.cz.Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna úředních hodin v Litoměřicích

Dne 14. 03. 2019 dochází ke změně úředních hodin na provozovně v Litoměřicích, Mrázova 1329/30, Litoměřice, PSČ 412 01.


Úřední hodiny budou nahrazeny v úterý 12. 03. 2019 8:00 – 14:00.Děkujeme za pochopeníTým Společné kanceláře insolvenčních správců
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oznámení o uzavření provozoven v Ronově nad Doubravou a Čáslavi

Společnost DV Insolvence, v.o.s. oznamuje, že v týdnu od 11. 03. 2019 – 17. 03. 2019 budou z důvodu nemoci uzavřeny provozovny v Ronově nad Doubravou, Svatokřížská 57, PSČ 538 42 a Čáslavi, Gen. Františka Moravce 16/19, PSČ 286 01.V naléhavých případech kontaktujte linku 241010814, email: oddluzeni@insolvencni-spravce.com.Děkujeme za pochopeníTým Společné kanceláře insolvenčních správců

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podílíme se na přípravě největšího kongresu v oblasti insolvenci v roce 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důležité upozorněníKancelář insolvenčních správců upozorňuje zájemce o odkup majetku z majetkových podstat dlužníků, že nespolupracuje s internetovými stránkami www.extrh.cz.

 

Inzerci na těchto stránkách nemůže insolvenční správce ovlivnit, neboť ji nezadává.

 

Aktuální inzerci naleznete pouze na stránkách správce www.insolvencni-spravce.com, příp. www.burzaspravcu.cz.Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přehled příjmů, včetně výplatních pásek


Vážení dlužníci, prosím nezapomeňte dodat přehled příjmů, včetně výplatních pásek. Kanceláři insolvenčního správce stačí elektronicky na platby@insolvencni-spravce.com!


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změna čísel majetkových podstat


Vážení, vzhledem k ukončení spolupráce s Raiffeisen Bank, a.s., která se rozhodla nadále neposkytovat služby insolvenčním správcům dochází postupně ke změnám čísel účtů majetkových podstat. Změna je vždy zaevidována do spisu v insolvenčním rejstříku!! V případě dotazů se obracejte na platební oddělení kanceláře IS: platby@insolvencni-spravce.com.


 Tým Společné kanceláře insolvenčních správců


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GDPRSpolečnost DV insolvence, v.o.s. je připravena na zavedení směrnice GDPR. Dlužníci ani jiné procesní subjekty nemusí mít obavy, že bychom nesplňovali směrnicí předvídané povinnosti.


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzdělávání


Zaměstnanci kanceláře dále prohlubují své znalosti, aby naše práce byla poskytována kvalitně, odborně a vždy s důrazem nejlepšího řešení pro uživatele.Tým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stáž


Zájemcům z řad studentů právnických fakult umožňujeme stáž v naší kanceláři. Vedoucí partneři vedou bakalářské a diplomové práce. Více informací na: hhorova@insolvencni-spravce.comTým Společné kanceláře insolvenčních správců------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracování insolvenčních návrhů


Naše kancelář insolvenční návrhy dlužníkům nezpracovává, v případě zájmu je možné se obrátit na naše spolupracující advokátní kanceláře – zmayerova@egidas.com; mhora@akhorova.com.


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daňové bonusy


Vážení dlužníci, kancelář insolvenčních správců vás upozorňuje na povinnost vydat daňový bonus do majetkové podstaty. Nejjednodušší postup je uvést na žádost finančního úřadu přímo účet majetkové podstaty a vyrozumět správce o tomto nároku.

 

Dlužníkem přijaté plnění z titulu daňového bonusu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je mimořádným příjmem předvídaným v § 412 odst. 1 písm. b) IZ.

Daňový bonus je nástrojem daňové optimalizace a nelze jej chápat jako „dávku“ státu určenou k výživě dítěte. Tento názor je potvrzen rozhodnutími vyšších soudu – viz. např. 1VSPH 241/2013-B-50.

V případě, že dlužník nevydá daňový bonus jako mimořádný příjem, tak se jedná o porušení podmínek schváleného oddlužení a bude mu správcem resp. soudem poskytnuta náhradní lhůta k vydání těchto prostředků do majetkové podstaty.


Tým Společné kanceláře insolvenčních správců-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o posunu ve výplatách výživného

V novele insolvenčního zákona, která platí od 1.7.2017 je nově uložena povinnost správci deponovat šestinásobek odměny a nákladů řízení, a to pro případ, že oddlužení bude zastaveno pro neplnění povinností dlužníka. Tato povinnost platí i pro dříve běžící řízení. Proto u části dlužníků dochází k posunu výplaty výživného, protože podle zákona je správce povinen hradit výživné až po celkové deponaci zálohy nově určené zákonem. Nejedná se o žádné pochybení správce ani zavinění dlužníka. O výživné se nepřichází, ale jeho výplata se posouvá v čase. Po tuto dobu není plněno ani nezajištěným věřitelům.

Tým Společné kanceláře insolvenčních správců

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky