Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PRODEJ
NABÍDKY PRODEJE - MOVITÉ VĚCI

Insolvence  není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před  problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!                            

Oznámení o prodeji movitého majetku z MP dlužnice Jany Sallerové - výběrové řízení
                   
Předmětem prodeje je movitý majetek položky č. II 1 až II. 40 soupisu majetkové podstaty – viz příloha.

Předmět prodeje je prodávaný ve stavu, jak stojí a leží.

Prohlídky majetku dne 25. 02. 2019 – 10:00 a 25. 03. 2019 – 10:00 pouze po předchozím telefonickém objednání.

Podmínky výběrového řízení v příloze inzerátu, na nabídky, které nebudou splňovat podmínky VŘ nebude brán zřetel!!

Majetek je uskladněn u dlužníka.

Náklady spojené s odvozem hradí kupující.

V případě zájmu o prohlídku majetku kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Ing. Romana Rajsnera
                   
Předmětem prodeje je movitý majetek položky č. 48 - 89 soupisu majetkové podstaty - viz příloha.

Majetek je uskladněn u dlužníka v obci Moravská Třebová.

Náklady spojené s odvozem hradí kupující.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky