Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PRODEJ
NABÍDKY PRODEJE - MOVITÉ VĚCI

Insolvence  není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před  problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!                            

Oznámení o prodeji movitého majetku - výběrové řízení - převodová skříň tahače MAN
                          
Předmětem prodeje je movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka MF Trade Praha s.r.o., insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou MSPH 95 INS 5666/2019.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji movitého majetku - VW Golf
                          

Předmětem prodeje je osobní motorové vozidlo VW GOLF z majetkové  podstaty dlužníka Radka Šmída, insolvenční řízení vedené v insolvenčním  rejstříku pod spisovou značkou KSPH 61 INS 21031/2018.

Pro bližší informace kontaktujte PŘÍMO ZPROSTŘEDKOVATELE PRODEJE: CAR  Aukce, spol. s.r.o., Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, provozovna: Kolín  – Zálabí, k Raškovci 1360/V, 280 02, tel: 724344591, kontaktní osoba  Alena Formánková, e-mail: alena.formankova@caraukce.cz.

Vozidlo bude zpeněženo v rámci aukce – sledujte internetové stránky www.caraukce.cz.

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462, 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky