Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PRODEJ
NABÍDKY PRODEJE - NEMOVITOSTI

Insolvence  není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před  problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!                            

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Dany Barchánkové

Předmětem prodeje je nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Dany  Barchánkové, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod  spisovou značkou KSPH 64 INS 6682 / 2017.

Adresa nemovitosti: Zbuzany, U Kovárny 10, PSČ 252 25, Okres Praha-západ.

                                    
Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji pozemků z majetkové podstaty dlužníka ELSTAV JK, s.r.o. - výběrové řízení

Předmětem prodeje jsou pozemky z majetkové podstaty dlužnika ELSTAV JK, s.r.o., insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou MSPH 98 INS 6077/2016-A-21.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Frýdštejn ,Bezděčín u Jablonce nad Nisou 603406.
                                            

Pro bližší informace kontaktujte: morovam@volny.cz
, tel: 606 646 307.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Moniky Phungové


Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužnice Moniky  Phungové, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSUL 46 INS 1375/2017.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Bečov u Mostu, Bečov 157, PSČ 435 26.
                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/2 z majetkové podstaty dlužnice Pavlíny Hanzalové, Loučná nad Desnou - výběrové řízení
          
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl dlužnice id. 1/2 na  na  jednotce č.p./č. jednotky 73/7, byt, v budově č.p. 73, část obce Loučná  nad Desnou, stojící na pozemku p.č. St. 182, katastrální území Kociánov,  na podílu ve výši 734/10000 na společných částech budovy č.p. 73, část  obce Loučná nad Desnou a na pozemku p.č. St. 182, katastrální území  Kociánov z majetkové podstaty dlužnice Pavlíny Hanzalové, insolvenční  řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPH 42 INS  23505/2012.

Adresa nemovitosti: Loučná nad Desnou 73.
                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Zdeňky Jakšové, Truzenice

Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužnice Zdeňky  Jakšové, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSUL 71 INS 25943/2016.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Truzenice 12, Žatec - Velemyšleves, PSČ 438 01.
                                          

Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice Michaely Slavíčkové, Bystřice nad Perštejnem
        
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužnice Michaely  Slavíčkové, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSBR 32 INS 4200 / 2017.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Bystřice nad Pernštejnem, Novoměstská 997, PSČ 593 01.

                                             

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 607 050 462.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Gunarových, Chomutov
                  
Předmětem prodeje je bytová jednotka z majetkové podstaty dlužníků Marka  a Dany Gunarových, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku  pod  spisovou značkou KSUL 69 INS 22416 / 2016.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Chomutov I, Jirkovská 5008, PSČ 430 04, Okres Chomutov.                                                        

Pro bližší informace kontaktujte:
mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Doležalových, Skopytce
         
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníků Marie a  Jaroslava Doležalových, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSCB 41 INS 26403/2016.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele. (viz příloha)

Adresa nemovitosti: Skopytce 16, okres Tábor.
                                            

Pro bližší informace kontaktujte: jkupcova@insolvencni-spravce.com, tel: 778 451 445.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o veřejné dražbě nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Novotných, Sudoměřice
   
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníků Petra a Vladislavy Novotných, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSBR 52 INS 6067/2017.

Zajištěný majetek je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Sudoměřice 402, PSČ 696 66.

Termín prohlídky
Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 22.02.2018 v 10:00 hodin.
2. termín dne 07.03.2018 v 14:00 hodin.
3. termín dne 20.03.2018 v 16:00 hodin.

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 402, stavba stoji na pozemku parc. č. 724, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 397, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hodonín, v katastrálním území a v obci Sudoměřice, Okres Hodonín.

Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
                                           

Pro bližší informace kontaktujte: www.okdrazby.cz nebo zde.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

  

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Libora Nezvala, Blansko
                   
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníka Libora  Nezvala, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSBR 38 INS 6738 / 2016. Jedná se o zajištěný majetek,  který je zpeněžován na základě pokynu zajištěného věřitele.

Adresa nemovitosti: Blansko, Zborovec 2418/1B, PSČ 140 00                                                                              
Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Josefa a Zdeňky Rácových
                          
Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty dlužníků Josefa a  Zdeňky Rácových, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod  spisovou značkou KSPH 63 INS 24460/2015.

Adresa nemovitosti: Votice, Beztahov 35, PSČ 259 01, Okres Benešov.


Pro bližší informace kontaktujte: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.              

Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu na
nemovitosti - Hluboká, okres Chrudim

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/14 na nemovitosti z  majetkové podstaty dlužnice Moniky Peštové, insolvenční řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPA 53 INS 11100 / 2014.  Nemovitost je zajištěna ve prospěch zajištěných věřitelů Reform Capital,  s.r.o. a JUDr. Vladimíra Plášila - soudního exekutora.

Popis nemovitosti:
• parcela parc. č.  32 o výměře 147 m² na níž stojí rodinný dům č.p. 62,
• parcela parc. č. 63 - zahrada o výměře 173 m²,
• parcela parc. č. 441 - trvalý travní porost o výměře 119 m² , vše v  k.ú. Hluboká u Skutče, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim  na LV č. 348.

Adresa nemovitosti: Nemovitost se nachází v Hluboké, okres Chrudim, Pardubický kraj.

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.
nsdf


Oznámení o prodeji nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Pavlíka

JUDr. Ing. Helena Horová, insolvenční správkyně oznamuje prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka Pavlíka, sp. zn. KSHK 45 INS  18672/2014.

Nemovitosti jsou zajištěny ve prospěch zajištěných věřitelů ČSSZ a FÚ pro Královehradecký kraj.

Specifikace nemovitého majetku:
  
- spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 k bytovým jednotkám č. 128/4 a č. 128/7 v budově Poříčí čp. 128 postavené na stavební parcele č. 41, zapsaného na listu vlastnictví č. 5743 pro obec Trutnov a katastrální území Poříčí u Trutnova, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.
  
- spoluvlastnického podílu o velikosti 3089/32827 na společných částech budovy Poříčí čp. 128 postavené na stavební parcele č. 41, a ke stavební parcele č. 41 a pozemkové parcele č. 1404/37, zapsaného na listu vlastnictví č. 5476 pro obec Trutnov a katastrální území Poříčí u Trutnova, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.
  
- spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 k budově Voletiny čp. 34 postavené na stavební parcele č. 209, a ke stavební parcele č. 209 a pozemkové parcele č. 287/3, zapsaného na listu vlastnictví č. 73 pro obec Trutnov a katastrální území Voletiny, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.   89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Oznámení o prodeji nemovitosti z majetkové podstaty dlužníků Hrubešových

Předmětem prodeje je nemovitost z majetkové podstaty  dlužníků Pavla a Jany Hrubešové, insolvenční řízení vedené v  insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPH 72 INS 35080/2014.  Nemovitost je zajištěna ve prospěch zajištěného věřitele VITACREDIT,  s.r.o.
 
Adresa nemovitosti: Nad Vsí 42, Voděrádky, PSČ 251 01, Říčany

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb.,občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.  
nsdf


Oznámení o prodeji spoluvlastnického podílu na nemovitosti dlužníka Martina Pokorného

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/2 na  nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka Martina Pokorného, insolvenční  řízení vedené v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou KSPL 52 INS  32341/2013. Nemovitost je zajištěna ve prospěch zajištěného věřitele Hypoteční banka, a.s.

Adresa nemovitosti: Nemovitost se nachází v Otročíně, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj.

Pro bližší informace: mhora@insolvencni-spravce.com, tel: 241 010 827.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č.  89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo  odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky